Podsumowanie konkursu wiedzy o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida

Podsumowanie konkursu wiedzy o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida zorganizowanego z okazji Roku Norwida i 200 rocznicy urodziny poety.

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu. Zapraszamy po odbiór nagród do Czytelni MiPBP w Biłgoraju (ul. Kościuszki 13).

Wyniki konkursu fotograficznego "Moja miejscowość dawniej i dziś"

Wyniki konkursu fotograficznego "Moja miejscowość dawniej i dziś"

Komisja konkursowa oceniła prace następująco:

Cyprian Kamil Norwid

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida - patrona Roku 2021 - w 200 rocznicę jego urodzin.
Konkurs zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju, ma za zadanie propagować i rozpowszechniać wiedzę o literacie.

Konkurs plastyczny "Wakacje z książką"

W filii bibliotecznej dla Dzieci i Młodzieży podsumowano konkurs plastyczny "Wakacje z książką". Uczestnicy konkursu zilustrowali książkę, którą przeczytali na wakacjach.

Nagrody otrzymali: Alicja Margol, Gabriel Cholewiński, Faustyna Frankiewicz.

Wyróżnienia: Oriana Makowska, Anna Pęk, Dagmara Sobaszek.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym o zasięgu powiatowym zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich. Konkurs ma na celu ukazanie wartości historycznych miejsc pochodzenia oraz inspirować do poznawania lokalnej historii.  Trwać będzie od 1 czerwca do 15 października 2021 r.