Wyniki Konkursu Wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Konkurs przygotowany został  okazji ogłoszonego przez Sejm RP Roku 2022 - Rokiem Romantyzmu Polskiego, w 200 rocznicę wydania "Ballad i romansów", ogłoszony z okazji Nocy Bibliotek.
Do naszej biblioteki wpłynęło 15 wypełnionych kwestionariuszy konkursowych. Komisja po zapoznaniu się z regulaminem i pracami konkursowymi przyznała 9 nagród:
Jadwiga Oleszek, Agnieszka Farion, Ewa Madejek, Patrycja Okoń, Julia Zajmała, Martyna Kaproń, Zuzanna Sobaszek, Weronika Sawicka, Anna Magda oraz 6 wyróżnień:
Adrianna Knap, Karolina Koman, Izabela Turek, Oliwier Pogorzelec, Martyna Mizak, Zuzanna Nalepa.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i zapraszamy po odbiór nagród do czytelni MiPBP w Biłgoraju,( ul. Kościuszki 13), w godzinach pracy biblioteki.


Z okazji ogłoszonego przez Sejm RP Roku 2022 - Rokiem Romantyzmu Polskiego, w 200 rocznicę wydania "Ballad i romansów" zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o jednym z głównych przedstawicieli tej epoki, Adamie Mickiewiczu. Konkurs ogłoszony z okazji Nocy Bibliotek.

Głośne czytanie w Filii nr 1

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w Filii nr 1 dla Dzieci i Młodzieży wiersze o jesieni głośno czytali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju. Każdy wiersz zilustrowany jest pięknym rysunkiem w kolorach jesieni.

nagrodzone prace

8 czerwca br. odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno – literackiego
„Radość czytania – radością malowania”. Jest to kontynuacja literackiego konkursu o zasięgu powiatowym „Radość czytania”, który ze względu na sytuację epidemiczną przybrał inną formę, dogodniejszą do przeprowadzenia w obowiązujących obostrzeniach.

Na konkurs wpłynęło 117 prac z całego powiatu biłgorajskiego. Były to ilustracje do ulubionych książek. Komisja konkursowa w składzie:
1.  Anna Świca – nauczyciel, plastyk w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju
2.  Iwona Myszak – Inspektor ds. kultury i współpracy zagranicznej UM w Biłgoraju oceniła je w trzech kategoriach wiekowych: kl. 0 – III, IV – VI, VII – VIII.

XIX Tydzień Bibliotek "Biblioteka – świat w jednym miejscu"

W Filii Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży w Biłgoraju Tydzień Bibliotek obfitował w wiele ciekawych spotkań z czytelnikami.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią bibliotekę odwiedziły zorganizowane grupy z biłgorajskich przedszkoli i szkół. Na wycieczkach wprowadzających, dzieci dowiedziały jak można zostać czytelnikiem, jak szanować książki i jakie zasady obowiązują przy ich wypożyczaniu.

Dzieci wysłuchały opowieści o "Franklinie i książce z biblioteki", a następnie zapoznawały się z ofertą książek, które są w posiadaniu biblioteki. Uczestniczyły także w warsztatach plastycznych, gdzie robiły zakładki do książek.