Wyniki Konkursu Wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Konkurs przygotowany został  okazji ogłoszonego przez Sejm RP Roku 2022 - Rokiem Romantyzmu Polskiego, w 200 rocznicę wydania "Ballad i romansów", ogłoszony z okazji Nocy Bibliotek.
Do naszej biblioteki wpłynęło 15 wypełnionych kwestionariuszy konkursowych. Komisja po zapoznaniu się z regulaminem i pracami konkursowymi przyznała 9 nagród:
Jadwiga Oleszek, Agnieszka Farion, Ewa Madejek, Patrycja Okoń, Julia Zajmała, Martyna Kaproń, Zuzanna Sobaszek, Weronika Sawicka, Anna Magda oraz 6 wyróżnień:
Adrianna Knap, Karolina Koman, Izabela Turek, Oliwier Pogorzelec, Martyna Mizak, Zuzanna Nalepa.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i zapraszamy po odbiór nagród do czytelni MiPBP w Biłgoraju,( ul. Kościuszki 13), w godzinach pracy biblioteki.