Zbiory biblioteczne - dane na 31.12.2020 r.

Księgozbiór Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju wraz z 3 filiami liczy ogółem: 49 410 vol. w tym literatura piękna dla dzieci - 12 615 vol., literatura piękna dla dorosłych - 21 392 vol., literatura popularnonaukowa - 15 403 vol.

W 2020 roku  zakupiono 1718 vol. za sumę 42 560 zł., W tym ze środków własnych zakupiono 1124 vol. na sumę 28 060,00 zł., a z dotacji Biblioteki Narodowej 594 vol. na sumę  14 500 zł. Dary od czytelników, wydawnictw i stowarzyszeń to 175 vol. Średnia cena książki zakupionej wyniosła 25,00 zł. W swoich zbiorach posiadamy klasykę polską i obcą, systematycznie uzupełnianą o pozycje, które były nominowane oraz zdobyły nagrody w dziedzinie literatury między innymi - Nobla, Nike. Książki reprezentujące literaturę popularnonaukową obejmują wszystkie dziedziny wiedzy. Satysfakcją dla nas jest posiadanie w swoich zbiorach książek wydanych w XIX stuleciu. Posiadamy materiały audiowizualne, dokumenty życia społecznego, dokumenty wtórne. Wszystkie zakupione książki są opracowane, sklasyfikowane, a w ostatnim okresie zabezpieczone przed zbyt szybkim zniszczeniem. Od 1 października 2013 r. opracowujemy książki w systemie katalogowym MAK+. Od 1 października 2015 uruchomiliśmy elektroniczną wypożyczalnię zbiorów w system bibliotecznym MAK+.

Ważne miejsce w strukturze naszych zbiorów zajmuje literatura określana mianem "regionalna". Posiadamy szereg książek, broszur, prospektów dotyczących samego miasta Biłgoraja oraz powiatu biłgorajskiego i lubelszczyzny. W ostatnim okresie ten rodzaj księgozbioru cieszy się szczególną popularnością przede wszystkim wśród użytkowników dokształcających się na różnych poziomach, o taki rodzaj książek zabiegają sami bibliotekarze oraz regionaliści i przyjaciele bibliotek. Uzupełnieniem tego rodzaju informacji o regionie są także prowadzone "kartoteki zagadnieniowe" i "teczki wycinków". Gromadzone są one od kilkunastu lat, co podnosi rangę posiadanych przez nas zbiorów.

Czytelnictwo - Zarejestrowanych zostało 3 368 czytelników. Czytelnictwo w naszych placówkach od kilku lat jest na poziomie lat wcześniejszych. Cieszy fakt, iż z usług naszych bibliotek korzystają także wielopokoleniowe rodziny oraz osoby, które w przeszłości związane były z Biłgorajem, a obecnie odwiedzają go w okresie urlopowym czy wakacyjnym. W całokształcie działalności naszych placówek zawsze staramy myśleć o każdym z czytelników - osobno.

Wypożyczenia - Wypożyczonych zostało ogółem: 69 759 vol. w tym: literatura dla dzieci i młodzieży 24 800 vol. dla dorosłych 36 804 vol. popularnonaukowa 7 171 vol. czasopisma 481, zbiory specjalne 387. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa w naszym mieście wyniósł 14 %. 

Czytelnia -  Zgromadzony tzw. księgozbiór podręczny liczy około 2,5 tys. książek i udostępniany jest za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza. Użytkownik za pomocą pisemnego zamówienia otrzymuje zestaw książek, z którego może skorzystać. Dogodne godziny pracy czytelni sprzyjają samodzielnej i twórczej pracy. Dla czytelników szukających informacji aktualnej i bieżącej oferujemy bogaty zestaw czasopism. Użytkownicy bibliotek mogą skorzystać z internetu.