Zbiory biblioteczne - dane na 31.12.2019 r.

Księgozbiór Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju wraz z 3 filiami liczy ogółem: 45 517 vol. w tym literatura piękna dla dzieci - 11 843 vol., literatura piękna dla dorosłych - 20 504 vol., literatura popularnonaukowa - 15 170 vol.

W 2019 roku  zakupiono 1901 vol. za sumę 46 485 zł., W tym ze środków własnych zakupiono 1158 vol. na sumę 28 300,00 zł., a z dotacji Biblioteki Narodowej 743 vol. na sumę  18 185 zł. Dary od czytelników, wydawnictw i stowarzyszeń to 73 vol. Średnia cena książki zakupionej wyniosła 24,00 zł. W swoich zbiorach posiadamy klasykę polską i obcą, systematycznie uzupełnianą o pozycje, które były nominowane oraz zdobyły nagrody w dziedzinie literatury między innymi - Nobla, Nike. Książki reprezentujące literaturę popularnonaukową obejmują wszystkie dziedziny wiedzy. Satysfakcją dla nas jest posiadanie w swoich zbiorach książek wydanych w XIX stuleciu. Posiadamy materiały audiowizualne, dokumenty życia społecznego, dokumenty wtórne. Wszystkie zakupione książki są opracowane, sklasyfikowane, a w ostatnim okresie zabezpieczone przed zbyt szybkim zniszczeniem. Od 1 października 2013 r. opracowujemy książki w systemie katalogowym MAK+. Od 1 października 2015 uruchomiliśmy elektroniczną wypożyczalnię zbiorów w system bibliotecznym MAK+.

Ważne miejsce w strukturze naszych zbiorów zajmuje literatura określana mianem "regionalna". Posiadamy szereg książek, broszur, prospektów dotyczących samego miasta Biłgoraja oraz powiatu biłgorajskiego i lubelszczyzny. W ostatnim okresie ten rodzaj księgozbioru cieszy się szczególną popularnością przede wszystkim wśród użytkowników dokształcających się na różnych poziomach, o taki rodzaj książek zabiegają sami bibliotekarze oraz regionaliści i przyjaciele bibliotek. Uzupełnieniem tego rodzaju informacji o regionie są także prowadzone "kartoteki zagadnieniowe" i "teczki wycinków". Gromadzone są one od kilkunastu lat, co podnosi rangę posiadanych przez nas zbiorów.

Czytelnictwo - Zarejestrowanych zostało 3 991 czytelników. Czytelnictwo w naszych placówkach od kilku lat jest na poziomie lat wcześniejszych. Cieszy fakt, iż z usług naszych bibliotek korzystają także wielopokoleniowe rodziny oraz osoby, które w przeszłości związane były z Biłgorajem, a obecnie odwiedzają go w okresie urlopowym czy wakacyjnym. W całokształcie działalności naszych placówek zawsze staramy myśleć o każdym z czytelników - osobno.

Wypożyczenia - Wypożyczonych zostało ogółem: 92 195 vol. w tym: literatura dla dzieci młodzieży 29 951 vol. dla dorosłych 50 555 vol. popularnonaukowa 9715 vol. czasopisma 1074, zbiory specjalne 900. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa w naszym mieście wyniósł 15,28 %. 

Czytelnia -  Zgromadzony tzw. księgozbiór podręczny liczy około 2,5 tys. książek i udostępniany jest za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza. Użytkownik za pomocą pisemnego zamówienia otrzymuje zestaw książek, z którego może skorzystać. Dogodne godziny pracy czytelni sprzyjają samodzielnej i twórczej pracy. Dla czytelników szukających informacji aktualnej i bieżącej oferujemy bogaty zestaw czasopism. Użytkownicy bibliotek mogą skorzystać z internetu.