Biblioteka powstała w 1985 roku, początkowo mieściła się w bloku wspólnie z kołem plastycznym działającym pod kierunkiem nauczycieli z Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Włosiankarskiej 10. Zbiory biblioteki liczyły 3 500 vol., na koniec roku zarejestrowanych było 106 czytelników. Po roku działalności księgozbiór liczył 4 940 vol., a zarejestrowanych zostało 374 czytelników, wypożyczono prawie 6 000 vol. Od chwili powstania filia cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci i dla nich głównie organizowane były imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy, spotkania, głośne czytanie bajek itp.

W 1995 r. nastąpiła zmiana lokalu biblioteki, było to pomieszczenia należące do Ligi Obrony Kraju przy ulicy Włosiankarskiej 13.  W kwietniu 2018 roku biblioteka przeniosła się do nowego lokalu przy ul. Włosiankarskiej 5. Przez lata działalności zgromadzono ponad 11 000 vol., które poddawane są systematycznej selekcji. Na koniec 2023 r. w bibliotece było 6990 książek, zarejestrowano 515 czytelników. W ciągu roku wypożyczono 14 471 vol. Zbiory biblioteki to głównie literatura piękna dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Biblioteka gromadzi też literaturę popularnonaukową, posiada także księgozbiór podręczny. W miarę możliwości zbiory są uaktualniane. W bibliotece dostępne są 2 czasopisma oraz możliwość skorzystania z internetu.