MiPBP w Biłgoraju organizuje konkurs pt. „Historyczny spacer z biblioteką”, który kierowany jest głównie do bibliotekarzy bibliotek publicznych z powiatu biłgorajskiego, ale zapraszamy także wszystkich chętnych,  mających wiedzę na temat powstania i działalności tychże bibliotek do podzielenia się nią poprzez udział w ww. projekcie.

Regulamin konkursu