"Depresja - choroba duszy i ciała" to tytuł wystawy przygotowanej przez MiPBP im. prof. Jerzego Markiewicza w Biłgoraju w projekcie "Kto czyta - nie błądzi" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wystawa przybliża depresję jako chorobę, która coraz częściej dotyka dzieci i młodzież, prezentuje jak rozpoznać pierwsze objawy, jak jej przeciwdziałać i gdzie szukać profesjonalnej pomocy.

Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.
(Wystawa powstała na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie pacjent.gov.pl).

link do wystawy: https://www.bibliotekabilgoraj.pl/images/pdf/depresja_choroba_duszy_i_ciala.pdf