Spotkanie Koła Literackiego "Gęsie Pióro" w Filii nr 3

18.05.2023r. w Filii nr 3 MiPBP w Biłgoraju odbyło się spotkanie Koła Literackiego "Gęsie Pióro" działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Biłgoraju. Spotkanie odbyło się z okazji Tygodnia Bibliotek (wspominano też Światowy Dzień Książki i Środków Masowego Przekazu ). Rozmawiano o roli książki, bibliotek i o korzyściach ,które daje czytanie. Drugim powodem spotkania seniorów w bibliotece była 103 rocznica urodzin Jana Pawła II. Czytano fragmenty książek i artykułów prasowych na ten temat. Każdy z uczestników spotkania przedstawił wybrane przez siebie informacje i anegdoty. Spotkanie odbyło się w dzięki inicjatywie Pani Marii Kity.

spotkanie z uczniami

 Z okazji Tygodnia Bibliotek po raz kolejny uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju odwiedzili Filię nr 3. Tym razem była to klasa II a pod opieką Pani Moniki Kity. Podobnie jak podczas poprzednich spotkań, zapoznano dzieci z zasadami korzystania z biblioteki, zaprezentowano księgozbiór dla dzieci oraz obdarowano uczniów okolicznościowymi zakładkami do książek. Wszystkie dzieci wyraziły chęć korzystania z biblioteki.

Odwiedziny uczniów w Filii nr 3

W czwartek 27 kwietnia uczniowie z kl II b pod opieką Pani Edyty Małek z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju odwiedzili Filię nr 3 MiPBP. Podczas spotkania dzieci zostały zapoznane z zasadami korzystania z biblioteki oraz zaprezentowano dostępny księgozbiór. Rozmawiano o ulubionych książkach i różnorodnych zainteresowaniach dzieci. Większość uczniów wyraziła chęć korzystania ze zbiorów biblioteki.

Spotkanie DKK

Dyskusyjny Klub Książki

zaprasza na spotkanie

dnia 27.04.2023 o godz. 15.30

Będziemy rozmawiać o książce:

  • Sz. Twardoch "Chołod"