23 maja dzieci z "zerówki " ze Szkoły Podstawowej nr 4 odwiedziły Filię nr 3 MiPBP w Biłgoraju. Zapoznano dzieci z zasadami korzystania z biblioteki oraz zaprezentowano książki dla dzieci. Opiekunem dzieci była Pani Maria Raduj. Spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ połączone było ze spotkaniem autorskim. Drugim opiekunem dzieci był Pan Piotr Kupczak nauczyciel, pisarz i poeta. Opowiadał on o tym czym jest poezja i jak się tworzy wiersze. Pan Piotr czytał dzieciom wiersze Marii Konopnickiej i prowadził z dziećmi rozmowę na temat poezji. Przeczytał również bajkę "O Koguciku". Potem dzieci oglądały książki i dzieliły się wrażeniami. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały okolicznościowe zakładki do książek.