Spotkanie Koła Literackiego "Gęsie Pióro" w Filii nr 3

18.05.2023r. w Filii nr 3 MiPBP w Biłgoraju odbyło się spotkanie Koła Literackiego "Gęsie Pióro" działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Biłgoraju. Spotkanie odbyło się z okazji Tygodnia Bibliotek (wspominano też Światowy Dzień Książki i Środków Masowego Przekazu ). Rozmawiano o roli książki, bibliotek i o korzyściach ,które daje czytanie. Drugim powodem spotkania seniorów w bibliotece była 103 rocznica urodzin Jana Pawła II. Czytano fragmenty książek i artykułów prasowych na ten temat. Każdy z uczestników spotkania przedstawił wybrane przez siebie informacje i anegdoty. Spotkanie odbyło się w dzięki inicjatywie Pani Marii Kity.