Odwiedziny uczniów w Filii nr 3

W czwartek 27 kwietnia uczniowie z kl II b pod opieką Pani Edyty Małek z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju odwiedzili Filię nr 3 MiPBP. Podczas spotkania dzieci zostały zapoznane z zasadami korzystania z biblioteki oraz zaprezentowano dostępny księgozbiór. Rozmawiano o ulubionych książkach i różnorodnych zainteresowaniach dzieci. Większość uczniów wyraziła chęć korzystania ze zbiorów biblioteki.