Podsumowanie XIX Tygodnia Bibliotek

Sejm RP rok 2022 uchwalił rokiem Romantyzmu Polskiego. W tym roku Tydzień Bibliotek
w MiPBP upłynął głównie pod jego znakiem. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają 200 urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

Od 9 maja do końca czerwca  można  obejrzeć wystawę „Ilustracje do dzieł romantyków na polskich pocztówkach”  wydanych w Polsce tematycznie związanych z Romantyzmem Polskim pochodzących ze zbiorów prywatnych Jacka Żybury.

W holu i wypożyczalni biblioteki obejrzeć można również wystawę poświęconą najważniejszym nurtom i  twórcom kultury i sztuki epoki Romantycznej.

13 maja odbyło się spotkanie z Panem Jackiem Żyburą. Tematem spotkania była literatura, muzyka i malarstwo w okresie romantyzmu, uczestniczyli w nim uczniowie ZSZiO w Biłgoraju.

12 maja rozstrzygnęliśmy konkurs wiedzy o Romantyzmie Polskim, w którym wzięły udział 33 osoby, dla dziesięciu osób, które najlepiej wypełniły kartę konkursową przygotowaliśmy nagrody książkowe otrzymują je:
Agnieszka Łozińska
Jadwiga Oleszek
Kamila Łanik
Klaudia Król
Krzysztof Błaszczak
Anna Bielak
Anna Szubiak
Dominika Szubiak
Lilla Majewska
Magdalena Kamińska.
Gratulujemy posiadanej wiedzy i zapraszamy po odbiór nagród do czytelni
MiPBP w Biłgoraju.

13 maja udostępniliśmy wystawę prezentująca sylwetkę i osiągnięcia patronki roku 2022 Wandy Rutkiewicz.  Polskiej alpinistki i himalaistki, jednej z najwybitniejszych światowych himalaistek, która jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Evereście, najwyższym szczycie Ziemi. 23 czerwca 1986 Wanda Rutkiewicz stanęła na szczycie K2 jako pierwsza kobieta. W tym roku przypada 30 rocznica jej zaginięcia
i tragicznej śmierci, 13 maja 1992 na stokach Kanczendzongi w Himalajach.