Z okazji ogłoszonego przez Sejm RP Roku 2022 - Rokiem Romantyzmu Polskiego, w 200 rocznicę wydania "Ballad i romansów" zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o jednym z głównych przedstawicieli tej epoki, Adamie Mickiewiczu. Konkurs ogłoszony z okazji Nocy Bibliotek.

Głośne czytanie w Filii nr 1

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w Filii nr 1 dla Dzieci i Młodzieży wiersze o jesieni głośno czytali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju. Każdy wiersz zilustrowany jest pięknym rysunkiem w kolorach jesieni.

nagrodzone prace

8 czerwca br. odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno – literackiego
„Radość czytania – radością malowania”. Jest to kontynuacja literackiego konkursu o zasięgu powiatowym „Radość czytania”, który ze względu na sytuację epidemiczną przybrał inną formę, dogodniejszą do przeprowadzenia w obowiązujących obostrzeniach.

Na konkurs wpłynęło 117 prac z całego powiatu biłgorajskiego. Były to ilustracje do ulubionych książek. Komisja konkursowa w składzie:
1.  Anna Świca – nauczyciel, plastyk w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju
2.  Iwona Myszak – Inspektor ds. kultury i współpracy zagranicznej UM w Biłgoraju oceniła je w trzech kategoriach wiekowych: kl. 0 – III, IV – VI, VII – VIII.

XIX Tydzień Bibliotek "Biblioteka – świat w jednym miejscu"

W Filii Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży w Biłgoraju Tydzień Bibliotek obfitował w wiele ciekawych spotkań z czytelnikami.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią bibliotekę odwiedziły zorganizowane grupy z biłgorajskich przedszkoli i szkół. Na wycieczkach wprowadzających, dzieci dowiedziały jak można zostać czytelnikiem, jak szanować książki i jakie zasady obowiązują przy ich wypożyczaniu.

Dzieci wysłuchały opowieści o "Franklinie i książce z biblioteki", a następnie zapoznawały się z ofertą książek, które są w posiadaniu biblioteki. Uczestniczyły także w warsztatach plastycznych, gdzie robiły zakładki do książek.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Romantyzmie Polskim.
Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”. Konkurs zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju przygotowany został z okazji zbliżającego się Tygodnia Bibliotek 2022, ma za zadanie propagować i rozpowszechniać wiedzę o epoce, w której tworzyli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko i Jan Matejko.