Wyniki konkursu fotograficznego "Pocztówka z Biłgoraja"

Komisja konkursowa oceniła prace następująco:

Przyznano 3 nagrody równorzędne oraz 5 wyróżnień.

Nagroda :
Anna Zubala – kl. II c  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Błogosławionego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
Jagoda Adamek – kl. V b Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Biłgoraju
Laura Rapa – kl. VIII  Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej

Wyróżnienie:
Łucja Rataj - kl. VI b Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie
Aleksandra Nizio 2TR, , ZSZiO Biłgoraj
Filip Blicharz – kl. VI Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
Mateusz Leniart – kl.II Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju
Wojciech Grzegorz Domagała

Prezentacja nadesłanych prac pod tym linkiem: https://www.bibliotekabilgoraj.pl/images/pdf/wyniki_konkursu_pocztowka_z_bilgoraja.pdf

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Po odbiór nagród, wyróżnień dyplomów i upominków za udział w konkursie zapraszamy do czytelni biblioteki (Biłgoraj, ul. Kościuszki 13).