„Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość”

Od 2002 roku biblioteki publiczne powiatu biłgorajskiego współuczestniczą w powiatowym konkursie o tematyce regionalnej „Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość”. Uczestnicy to: dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz biblioteki i szkoły. Główne jego założenia to: upowszechnianie i promocja wiedzy o regionie, powiększanie zasobów o tematyce lokalnej i regionalnej, pogłębianie współpracy z lokalnymi partnerami. 18 maja 2023 roku, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju, odbyło się podsumowanie VI edycji tego konkursu.
Uczestników oraz ich opiekunów powitała dyr. MiPBP w Biłgoraju Maria Stefania Szeliga, która też przedstawiła krótką historię konkursu „Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość”. Następnie po krótkim wystąpieniu przewodniczącego komisji oceniającej prace konkursowe pana Piotra Flora, zostały wręczone dyplomy i nagrody książkowe.

Prace nagrodzone:

1. „Jak sita gwiazdami się stawały i Godom uroku przydawały” – Halina Sarzyńska, Stanisława Konieczna
2. „Uroki bagien w okolicy Dąbrowicy” – Lucyna Bielak (FB w Dąbrowicy), Irena Surma (SP w Dąbrowicy)
3. „Józefów w prasie” – oprac. Mariusz Klebeko (MBP w Józefowie)
4. „Ocalić od zapomnienia – krzyże i kapliczki w Dereźni” – Martyna Blacha (SP im. Jana Pawła II w Dereźni)
5. „Pasja zwykłego człowieka” – Izabela Łaba (Dąbrowica)
6. „Tak się mówiło w Bukowcu i Aleksandrowie”- słownik gwary używanej do lat 70-tych XX w. – Izabela Rykowska (SP im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie)
7. „Chustki kwiatami malowane” – Zuzanna Wasąg (SP w Dąbrowicy)
8. „Tarnogród” – plansza – Gabriela Maśko (SP w Tarnogrodzie)
9. „Kościół” – obraz – Nikola Siciarz (SP w Tarnogrodzie)

Prace wyróżnione:

1. „Zachować dziedzictwo” – oprac. Justyna Bździuch (kier. GBP w Aleksandrowie)
2. „Obary – torfowiskowy rezerwat przyrody w Gminie Biłgoraj” – Natalia Hołyst (SP im. Jana Pawła II w Dereźni)
3. „Wspomnienia prababci - Marianna Chodara” – Michalina Biszczanik (SP im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie)
4. „Stół lubelski w dawnych czasach” – Kalina Jargieło (SP w Dąbrowicy)
5. „Młyn na Czarnej Ładzie” – Wiktoria Głaz, ( SP w Dereźni).

Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali książki i podziękowania.