Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Romantyzmie Polskim.
Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”. Konkurs zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju przygotowany został z okazji zbliżającego się Tygodnia Bibliotek 2022, ma za zadanie propagować i rozpowszechniać wiedzę o epoce, w której tworzyli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko i Jan Matejko.


Konkurs trwać będzie od 27.04 do 12.05.2022 r. Regulamin konkursu znajduję się pod linkiem: https://www.bibliotekabilgoraj.pl/images/pdf/romantyzm_regulamin_konkursu_.pdf
formularz z pytaniami konkursowymi: https://forms.gle/uCSXxmwzBVyCtc8f9