Przekazanie Kronik przez UTW w Biłgoraju


  W dniu 15. III. 2023 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku: pani Halina Wlaź – prezes,  pan Ryszard Nizio – z-ca prezesa oraz pan Stefan  Chudzik – członek ( kronikarz), przekazali  do zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej dwie kroniki, z których jedna obejmuje okres od 17.XII.2002 r. do  XI.2007 r., druga zaś okres od 23.X.2008 r. do 12.XII.2017 r.
    Dedykacja zawarta w nich brzmi:  „Mamy  nadzieję, że  przekazane kroniki, w których ukazane zostały formy działalności  oraz wydarzenia realizowane przez Słuchaczy przybliżą historię Biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - obecnym i przyszłym pokoleniom. Pragniemy, aby historię uniwersytetu  ocalić od zapomnienia, a obrazy utrwalone na zdjęciach oraz opisy wydarzeń były miłą lekturą oraz wspomnieniem wydarzeń, które miały miejsce w minionych latach oraz osób, które tworzyły historię dla potomnych, których wielu nie ma wśród nas”.


    Przekazane Kroniki są niecodziennym i bardzo bogatym  źródłem wiedzy na temat prężnie  działającego oraz   aktywnie  uczestniczącego Stowarzyszenia w codziennym  życiu społeczności miasta Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego.
   Fotografie, wycinki z gazet utrwaliły kilkanaście lat niezwykłej działalności, połączonej z pasją i zaangażowaniem Słuchaczy.  To także  wycieczki  do miejsc ważnych w historii Polski,  m.in.:  Lwów- Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, Opera Lwowska. To także  Zamość i  Sandomierz – perły renesansu oraz wiele innych  miejsc pięknych swoją historią, tradycją, kulturą. Kroniki zawierają wiele  dedykacji, które podkreślają wysiłek Słuchaczy i stały rozwój działalności Stowarzyszenia Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
     Utrwalony materiał zawarty w Kronikach, to przede wszystkim obraz wzajemnego szacunku, dobrych relacji międzyludzkich, jakże widocznych  podczas   inauguracji  kolejnych lat  działalności, wykładów, wydarzeń, spotkań, wycieczek.
Zapraszamy do oglądania Kronik.