Finał: III  edycji  akcji  „Książka  z  dedykacją”


Drugi Człowiek. Ileż trzeba mieć w sobie dobra, żeby zostać ofiarodawcą książek, przekazywanych na przestrzeni miesiąca grudnia 2022 r. za pośrednictwem bibliotek publicznych powiatu biłgorajskiego do Zakładu  Pielęgnacyjno - Opiekuńczego  GAWRA  w  Długim  Kącie  -  Osada.

Zlokalizowanego w jednym z piękniejszych zakątków Roztocza, gdzie cisza i spokój służą całodobowej opiece i pielęgnacji pensjonariuszy wymagających szczególnej troski.

Książki, które zostały dostarczone w dniu 10 stycznia 2023 r. do GAWRY są uzupełnieniem istniejącej już biblioteki, o zasoby której stale dba Pani Michalina Łukasiewicz właścicielka Zakładu oraz personel.Bardzo dziękujemy darczyńcom, którzy niejednokrotnie starannie dobierane książki do swoich księgozbiorów, przekazali z pełną świadomością i satysfakcją, iż będą one  tematem wspólnych rozmów, wyeliminują poczucie osamotnienia.

Wszyscy mamy świadomość, że to właśnie książki są wsparciem terapeutycznym, pomagają w wypełnieniu wolnego czasu, dostarczają ciekawych przeżyć, zachęcają do uzupełnienia wiedzy, pobudzają wyobraźnię.

Przekazaliśmy książki autobiograficzne, bibliograficzne, religijne, wspomnieniowe, przyrodnicze, przewodniki, poradniki klasykę polską, klasykę obcą, wydawnictwa albumowe.
Uzupełnieniem zakończonej III edycji akcji „ Książka z dedykacją”  jest foto relacja.  

Bardzo dziękujemy Pani Michalinie Łukasiewicz za to, że zaufała bibliotekom, a tym samym darczyńcom wśród nich: osobom prywatnym, instytucjom kultury, szkołom, parafiom i przyczyniła się do duchowego wsparcia pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego GAWRA, pięknem słowa drukowanego.

Zofia Szczucka,  powieściopisarka, publicystka napisała:
„Z książką należy tak postępować jak z mądrym towarzyszem, z którym razem pracujemy; jest czas i umysł swobodny a skłonny do przyjmowania nauk – pytać, zastanawiać się, rozmawiać. Odmówić książki komuś, co jej potrzebuje, to gorzej, jak odmówić chleba.”

 Dziękujemy.