Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W ramach zadania zakupionych zostanie: 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym Office oraz serwer do obsługi systemu bibliotecznego MAK+. Koszt ogółem wynosi 35 500,00 zł, z tego 30 000,00 zł dofinansowanie z Instytutu Książki.