Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Biłgoraju, jest beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 pod nazwą zadania „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz. 2.0”. Kwota dotacji w 2022 r. wyniosła 19 380,00 zł.