Filie MiPBP w Biłgoraju, po raz drugi przystąpiły do projektu „Mała książka – wielki człowiek”, który skierowany jest do dzieci w wieku 4 – 6 lat. Każde dziecko biorące udział w projekcie , otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem książki, czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 

Dzięki tej akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

więcej informacji na stronie projektu "Mała książka wielki człowiek"