Wielka Zbiórka Książek 2020 – zakończona.

W okresie od 8 września do 11 października br. wspólnie z mieszkańcami Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego zgromadziliśmy 1 025 książek.

Będą one częścią księgozbioru zebranego na terenie Polski, dzięki któremu otworzone zostaną biblioteki w szpitalach, hospicjach, domach opieki, rodzinach zastępczych, domach seniora, zakładach karnych, regionalnych stacjach krwiodawstwa a także dla podopiecznych domów dziecka.

Zgodnie z rekomendacją są to książki dla dzieci i młodzieży (711) oraz dorosłych (314) wydane po 2000 roku, napisane w języku polskim. Za ich pośrednictwem codzienność stanie się barwniejszą, bogatszą i pełniejszą w jej indywidualnym odczytaniu.Każda z nich dedykowana jest wyobraźni, emocjom, wędrówkom poza codzienny "widnokrąg" zgodnie ze słowami Wiesława Myśliwskiego: "Książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi. ...” Dziękujemy za indywidualne wsparcie inicjatywy Fundacji Zaczytani, org.Dziękujemy za grupowe wsparcie inicjatywy Fundacji Zaczytani, org.: Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, Szkole Podstawowej w Radzięcinie, Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie.