W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzeniem od 24.10.2020 r. strefy czerwonej na terenie całego kraju, informujemy o pracy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju oraz Filii nr 1 dla Dzieci i Młodzieży , Filii nr 2, Filii nr 3.

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest zamawianie zbiorów za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika w systemie MAK+.
 2.  Przy wypożyczaniu zbiorów z Bibliotek lub odbiorze rezerwacji czytelnik jest zobowiązany do noszenia maseczki ochronnej.
 3. Użytkowników Bibliotek obowiązuje dezynfekcja dłoni.
 4. Obowiązuje nakaz utrzymania bezpiecznej odległości pomiędzy użytkownikami w każdej przestrzeni placówki, wynoszący minimum 1,5 m.
 5.  W Bibliotece głównej oraz w Filii nr 1 dla Dzieci i Młodzieży funkcjonują osobne stanowiska, do zwrotu i wypożyczania zbiorów.
 6.  Skraca się czas przebywania w Bibliotekach na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 7. Wypożyczanie zbiorów Bibliotek odbywa się tylko na zewnątrz.
 8.  Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa Bibliotek. Działalność prowadzona będzie on-line.
 9. Książki zwrócone przez czytelników do Bibliotek zostają poddane 5-dniowej kwarantannie. Książki znajdujące się w kwarantannie mają odpowiednie oznaczenie w systemie MAK +.
 10. Nie ma możliwości korzystania z czytelń oraz stanowisk komputerowych.
 11.  W Bibliotekach brak jest dostępu do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje wyłącznie pracownik Biblioteki.

W Bibliotekach odbywają się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w wypożyczalni, w ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.