Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju

przedłuża czas trwania akcji 

„Książka z dedykacją”

 do 31.01.2021 r.

Akcja ma na celu podzielenie się książkami za pośrednictwem Biblioteki między innymi z domami opieki, domami seniora oraz mieszkańcami z terenu miasta Biłgoraja.

Dołączenie dedykacji do książki,

pozwoli na literacki przekaz naszych odczuć, myśli w okresie pandemii.

Jest to również swoista forma terapii.

Zbieramy książki wydane po 2010 r. które będą

lekturą na dobry dzień.