Spotkania Spotkanie słuchaczy UTW w Filii Nr 3

Spotkanie słuchaczy UTW w Filii Nr 3

21 stycznia odbyło się w Filii nr 3 spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Biłgoraju.Członkowie Koła Literackiego "Gęsie Pióro" dyskutowali o literaturze współczesnej. Określono ramy czasowe tego okresu literackiego ,a następnie omawiano twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. Omawiając twórczość Baczyńskiego ,seniorzy podkreślili szczególne umiłowanie przez poetę Warszawy ,matki i ukochanej Basi. Zwrócono też uwagę na ogromną dojrzałość tej poezji ,głębokie rozterki wewnętrzne, osobiste i religijne poety. Czytano wiersze o młodzieży walczącej w Powstaniu Warszawskim, o rozterkach matek tej młodzieży ("Elegia o.."),wiersze poety przeczuwającego śmierć ( wiersz "Czas") .

Dyskutując o twórczości Tadeusza Różewicza, seniorzy zwrócili szczególną uwagę na jego doświadczenia wojenno-okupacyjne. Na grozę i okrucieństwo wojny i poczucie braku wartości ("Ocalony " ,"Lament"). Równocześnie zwrócono uwagę na drugi nurt twórczości Różewicza,moralno -obyczajowy. Rozmawiano o utworach ,w których poeta mówił o chęci i potrzebie odtworzenia wartości,o próbie uratowania etyki i moralności ("List do ludożerców"). Jeden z uczestników spotkania opowiadał o związkach Tadeusza Różewicza z Gliwicami i o roli teatru studenckiego w tym mieście, o "Kartotece",która została wystawiona przez ten teatr.

W nawiązaniu do Dnia Babci przypadającego 21 stycznia odczytano wiersz Tadeusza Różewicza "Opowiadanie o starych kobietach".


 
Spotkania Spotkanie słuchaczy UTW w Filii Nr 3

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 08.30 - 15.45
Wtorek 08.30 - 15.45
Środa 08.30 - 15.45
Czwartek 08.30 - 15.45
Piątek 08.30 - 15.45
Sobota nieczynne

Adaptacja i doposażenie pomieszczeń Filii Bibliotecznej Nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży w Biłgoraju

 


KATALOG ON-LINE

Polub nas


 

BIP

Czytam sobie w bibliotece

KULTURA DOSTĘPNA

INTERNET BEZPRZEWODOWY

 Biblioteka posiada

dostęp do internetu

bezprzewodowego 

LARIX

MKiDN