Spotkania E-papierosy – fakty i mity!

E-papierosy – fakty i mity!

W spotkaniu o tym tytule wzięła udział młodzież z dwóch klas 6 ze SP nr 1w Biłgoraju. Zajęcia przeprowadziła Pani dr Joanna Sarzyńska – pracowniki Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Pogadanka miała na celu uświadomienie młodzieży jaki wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia jest czynne i bierne palenie e-papierosów, po które niestety coraz częściej sięgają coraz młodsi ludzie myśląc, że są zdrowszym i nieuzależniającym odpowiednikiem tradycyjnych papierosów – takie twierdzenie jest MITEM. FAKTEM o e-papierosach jest natomiast to, że oprócz silnie uzależniającej nikotyn mogą zawierać substancję zastępcze nazywane kolokwialnie dopalaczami, a nawet narkotyki. 

 Ważną informacją, podkreślaną kilkukrotnie podczas spotkania jest fakt, że są one dozwolone od lat 18, a konsekwencje, za ich używanie przez uczniów mogą wyciągnąć również wychowawcy i dyrektorzy szkół.


 
Spotkania E-papierosy – fakty i mity!

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 07.30 - 15.30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 08.00 - 16.00
Czwartek 08.00 - 16.00
Piątek 08.00 - 16.00
Sobota 08.00 - 14.00

Adaptacja i doposażenie pomieszczeń Filii Bibliotecznej Nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży w Biłgoraju

 


KATALOG ON-LINE

Polub nas


 

BIP

Czytam sobie w bibliotece

KULTURA DOSTĘPNA

INTERNET BEZPRZEWODOWY

 Biblioteka posiada

dostęp do internetu

bezprzewodowego 

LARIX

MKiDN