Spotkania STOP UZALEŻNIENIOM

STOP UZALEŻNIENIOM

4 czerwca odbyło się spotkanie z Panią dr Joanną Sarzyńską – pracownikiem Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej zorganizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Pogadanka na temat uzależnień tj: narkomania, alkoholizm i nikotynizm skierowana była do uczniów klas 7 SP nr 1 w Biłgoraju. Podczas prezentacji Pani dr Sarzyńska zdefiniowała pojęcie uzależnień, opowiedziała o przyczynach i skutkach przyjmowania środków psychoaktywnych, wyjaśniła na czym polega proces leczenia i jakie sankcje karne przewiduje Polskie prawo za produkcję i rozpowszechnianie narkotyków i środków zastępczych (dopalaczy).

 Uczniowie obejrzeli również prezentacje „Książki o problemach młodzieży”, która miała przybliżyć księgozbiór MiPBP poszerzany w ramach projektu o nowości wydawnicze skierowane do młodzieży.


 
Spotkania STOP UZALEŻNIENIOM

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 07.30 - 15.30
Wtorek 07.30 - 18.00
Środa 07.30 - 18.00
Czwartek 07.30 - 18.00
Piątek 07.30 - 18.00
Sobota 08.00 - 14.00

Adaptacja i doposażenie pomieszczeń Filii Bibliotecznej Nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży w Biłgoraju

 


KATALOG ON-LINE

BIP

Czytam sobie w bibliotece

KULTURA DOSTĘPNA

INTERNET BEZPRZEWODOWY

 Biblioteka posiada

dostęp do internetu

bezprzewodowego 

LARIX

MKiDN