Konkursy Radość Czytania 2018

Radość Czytania 2018


Od 2002 roku biblioteki publiczne powiatu biłgorajskiego współuczestniczą w powiatowym konkursie czytelniczym „Radość czytania”. Uczestnikami są zawsze uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych. Główne jego założenia to promocja książki i aktywnego czytania oraz przybliżenie BIBLIOTEKI jako miejsca nierozerwalnie związanego z dostępem do wiedzy i do wielokulturowego bogactwa świata.
6 czerwca 2018 roku, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj, odbyła się XVII edycja tego konkursu. Przystąpiło do niego 22 uczestników z całego powiatu biłgorajskiego. Każdy z nich przeczytał fragment dowolnie wybranej książki młodzieżowej. Interpretację tekstu oceniało jury w składzie:

 1. Halina Ewa Olszewska – poetka, regionalistka 

2. Celina Skromak- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.


Uczestników oraz ich opiekunów powitała dyr. MiPBP w Biłgoraju
Maria Stefania Szeliga, a następnie przedstawiła krótką historię konkursu
„Radość czytania”.
Bardzo ciekawą prezentację pt. „Biłgorajskie, czyli jakie?” przedstawiła pani Natalia Czacharowska.
Na zakończenie, po obradach jury, został odczytany protokół po czym wręczono nagrody
i upominki wszystkim uczestnikom konkursu.


Laureatami zostali:

I miejsce – Krystian Kowal, kl. VI SP w Woli Dereźniańskiej
I miejsce – Antoni Majewski, kl. IV SP im. Jana Pawła II w Łukowej
II miejsce – Adrian Nieśpiał, kl. VI SP im. M. Romanowskiego w Józefowie
II miejsce – Kamila Kiełbasa, kl. V SZS we Frampolu
II miejsce – Paweł Śmieciuch, kl.V SP im. Marii Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie
III miejsce – Magdalena Ciosak, kl.VI SP w Dąbrowicy
III miejsce – Karina Gozdecka, kl. V ZSS im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie
III miejsce – Agata Rzeźnik, kl. IV SP w Luchowie Dolnym

Wyróżnieni zostali:

Magdalena Gmyz, kl. IV SP im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie
Hanna Podgajna, kl. IV SP Nr 5 im. J. Twardowskiego w Biłgoraju
Julia Łukasik, kl. VI SP w Turobinie


Pozostałe dzieci biorące udział w konkursie, także świetnie oddały klimat wybranych przez siebie fragmentów tekstów.
Wszyscy zostali starannie przygotowani przez bibliotekarzy i nauczycieli polonistów.

Pozostali uczestnicy:

Joanna Tarska, kl. IV SP Nr 5 im. J. Twardowskiego w Biłgoraju
Antonina Tutka, kl. V ZSS w Goździe Lipińskim
Oliwia Cieplechowicz, kl. IV SP w Potoku Górnym
Magdalena Klimek, kl. IV SP Nr 4 w Biłgoraju
Wiktoria Granda, kl. VI SP im. por. E. Błaszczaka ps. Grom w Chmielku
Mikołaj Mazurek, kl. IV SP Nr 5 im. J. Twardowskiego w Biłgoraju
Alicja Komosa, kl.IV SP w Zamchu
Amelia Łukasik, kl. V SP w Goraju
Alicja Rębacz, kl. IV SP im. Z. Krawieckiej w Majdanie Starym
Marta Kapica, kl. VI SZS we Frampolu
Bruno Gleń, kl. VI SP SP Nr 1 Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

 

 
Konkursy Radość Czytania 2018

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 07.30 - 15.30
Wtorek 07.30 - 18.00
Środa 07.30 - 18.00
Czwartek 07.30 - 18.00
Piątek 07.30 - 18.00
Sobota 08.00 - 14.00

Adaptacja i doposażenie pomieszczeń Filii Bibliotecznej Nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży w Biłgoraju

 


KATALOG ON-LINE

BIP

Czytam sobie w bibliotece

KULTURA DOSTĘPNA

INTERNET BEZPRZEWODOWY

 Biblioteka posiada

dostęp do internetu

bezprzewodowego 

LARIX

MKiDN