Filia Nr 2

Biblioteka została założona w 1977 roku i mieściła się w prywatnym budynku przy ul.T.Kościuszki 120. Księgozbiór liczył sobie wówczas 1 560 vol. przekazany został przez O/TWiMBP w Biłgoraju, zatrudniona była jedna osoba. Czytelnikami filii byli głównie uczniowie pobliskich szkół (Liceum Medyczne, Szkoła Podstawowa nr 3, Technikum Elektryczne oraz mieszkańcy miasta).

W roku powstania placówki zapisano 582 czytelników. Drugi rok działalności miał na celu pozyskanie jak największej liczby czytelników. Odnotowano pierwszy punkt biblioteczny na kolonii szkolnej. W roku 1979 filia pozyskała dodatkowy pokój o pow. 12 m2 i utworzono w nim kącik czytelniczy, w którym czytelnicy mogli korzystać na miejscu z księgozbioru podręcznego i prasy. Lata 70-te i 80-te to okres rozwoju czytelnictwa. Wzrasta liczba nowo zakupionych książek. Przybyło wówczas ponad 10 000 vol. Na koniec 1984 r. zarejestrowanych było 892 czytelników. W tym roku zatrudniony został drugi pracownik. W 1985 r. zakupiono 1 470 nowych książek. Utworzono dwa punkty sezonowe: zimowisko i kolonie letnie. W dniu 20.03.1986 r. filia nr 2 przeprowadziła się do budynku przy ul.T.Kościuszki 87 (obecnie Starostwo Powiatowe ), a tym samym uzyskała lepsze warunki lokalowe. Powierzchnia placówki wynosiła 64 m2. W tym czasie biblioteka prowadziła aktywne udostępnianie księgozbioru, organizowała liczne spotkania dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta, urządza liczne wystawy związane z rocznicami, organizuje konkursy czytelnicze, prenumeruje wiele tytułów prasowych o różnej tematyce. Równocześnie z udostępnianiem książek, prowadzona jest intensywna działalność czytelni, z której korzystają uczniowie i pozostali czytelnicy. W 1990 r. filia posiada duży księgozbiór, który wynosi 14 150 vol.

W dniu 19.06.1995 r. następuje kolejna przeprowadzka biblioteki do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul.T.Kościuszki 96. Pozyskując dwa pomieszczenia o pow. łącznej 55 m2. W tym okresie biblioteka prowadzi oprócz udostępniania księgozbioru działalność kulturalno -oświatową: spotkania z ciekawymi i znanymi postaciami naszego miasta, konkursy, imprezy czytelnicze, dyskusje z czytelnikami. W 2000 r. filia posiada ponad 15 000 voluminów. Jednocześnie prowadzona jest selekcja księgozbioru i wycofanie zaczytanych, zniszczonych książek. Dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego filia uzupełnia dodatkowo księgozbiór o nowości wydawnicze i księgozbiór podręczny. W ostatnich dwóch latach przybyło 850 nowych książek. Rok 2015 zakończył się następującymi wynikami bibliotekę odwiedziło 5864 osób, zarejestrowano 505 czytelników, wypożyczono 11 762 vol. Stan księgozbioru wynosi 3942 vol. Aktualnie biblioteka posiada 4 tytuły czasopism, oraz możliwość skorzystania z internetu. 

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 07.30 - 15.30
Wtorek 07.30 - 18.00
Środa 07.30 - 18.00
Czwartek 07.30 - 18.00
Piątek 07.30 - 18.00
Sobota 08.00 - 14.00

Adaptacja i doposażenie pomieszczeń Filii Bibliotecznej Nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży w Biłgoraju

 


KATALOG ON-LINE

BIP

Czytam sobie w bibliotece

KULTURA DOSTĘPNA

INTERNET BEZPRZEWODOWY

 Biblioteka posiada

dostęp do internetu

bezprzewodowego 

LARIX

MKiDN