Filia Nr 2

Biblioteka została założona w 1977 roku i mieściła się w prywatnym budynku przy ul.T.Kościuszki 120. Księgozbiór liczył sobie wówczas 1 560 vol. przekazany został przez O/TWiMBP w Biłgoraju, zatrudniona była jedna osoba. Czytelnikami filii byli głównie uczniowie pobliskich szkół (Liceum Medyczne, Szkoła Podstawowa nr 3, Technikum Elektryczne oraz mieszkańcy miasta).

W roku powstania placówki zapisano 582 czytelników. Drugi rok działalności miał na celu pozyskanie jak największej liczby czytelników. Odnotowano pierwszy punkt biblioteczny na kolonii szkolnej. W roku 1979 filia pozyskała dodatkowy pokój o pow. 12 m2 i utworzono w nim kącik czytelniczy, w którym czytelnicy mogli korzystać na miejscu z księgozbioru podręcznego i prasy. Lata 70-te i 80-te to okres rozwoju czytelnictwa. Wzrasta liczba nowo zakupionych książek. Przybyło wówczas ponad 10 000 vol. Na koniec 1984 r. zarejestrowanych było 892 czytelników. W tym roku zatrudniony został drugi pracownik. W 1985 r. zakupiono 1 470 nowych książek. Utworzono dwa punkty sezonowe: zimowisko i kolonie letnie. W dniu 20.03.1986 r. filia nr 2 przeprowadziła się do budynku przy ul.T.Kościuszki 87 (obecnie Starostwo Powiatowe ), a tym samym uzyskała lepsze warunki lokalowe. Powierzchnia placówki wynosiła 64 m2. W tym czasie biblioteka prowadziła aktywne udostępnianie księgozbioru, organizowała liczne spotkania dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta, urządza liczne wystawy związane z rocznicami, organizuje konkursy czytelnicze, prenumeruje wiele tytułów prasowych o różnej tematyce. Równocześnie z udostępnianiem książek, prowadzona jest intensywna działalność czytelni, z której korzystają uczniowie i pozostali czytelnicy. W 1990 r. filia posiada duży księgozbiór, który wynosi 14 150 vol.

W dniu 19.06.1995 r. następuje kolejna przeprowadzka biblioteki do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul.T.Kościuszki 96. Pozyskując dwa pomieszczenia o pow. łącznej 56 m2. W tym okresie biblioteka prowadzi oprócz udostępniania księgozbioru działalność kulturalno -oświatową: spotkania z ciekawymi i znanymi postaciami naszego miasta, konkursy, imprezy czytelnicze, dyskusje z czytelnikami. W 2000 r. filia posiada ponad 15 000 voluminów. Jednocześnie prowadzona jest selekcja księgozbioru i wycofanie zaczytanych, zniszczonych książek. Dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego filia uzupełnia dodatkowo księgozbiór o nowości wydawnicze i księgozbiór podręczny. W ostatnich dwóch latach przybyło 850 nowych książek. Rok 2018 zakończył się następującymi wynikami: bibliotekę odwiedziło ponad 8 000 użytkowników, zarejestrowano 438 czytelników, wypożyczono 11 734 vol. Stan księgozbioru wynosi 4 686 vol. Aktualnie filia ma w prenumeracie 3 czasopisma, oraz możliwość skorzystania z internetu. 

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 07.30 - 15.30
Wtorek 07.30 - 18.00
Środa 07.30 - 18.00
Czwartek 07.30 - 18.00
Piątek 07.30 - 18.00
Sobota 08.00 - 14.00

Adaptacja i doposażenie pomieszczeń Filii Bibliotecznej Nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży w Biłgoraju

 


KATALOG ON-LINE

BIP

Czytam sobie w bibliotece

KULTURA DOSTĘPNA

INTERNET BEZPRZEWODOWY

 Biblioteka posiada

dostęp do internetu

bezprzewodowego 

LARIX

MKiDN