Biblioteka Zbiory

Zbiory

Zbiory biblioteczne - dane na 31.12.2018 r.

Księgozbiór Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju wraz z 3 filiami liczy ogółem: 45 717 vol. w tym literatura piękna dla dzieci - 11 016 vol., literatura piękna dla dorosłych - 19 563 vol., literatura popularnonaukowa - 15 048 vol.

W 2017 roku  zakupiono 1825 vol. za sumę 44 434,00 zł., W tym ze środków własnych zakupiono 1077 vol. na sumę 26 320,00 zł., a z dotacji Biblioteki Narodowej 748 vol. na sumę  18 114 zł. Dary od czytelników, wydawnictw i stowarzyszeń to 39 vol. Średnia cena książki zakupionej wyniosła 24,00 zł. W swoich zbiorach posiadamy klasykę polską i obcą, systematycznie uzupełnianą o pozycje, które były nominowane oraz zdobyły nagrody w dziedzinie literatury między innymi - Nobla, Nike. Książki reprezentujące literaturę popularnonaukową obejmują wszystkie dziedziny wiedzy. Satysfakcją dla nas jest posiadanie w swoich zbiorach książek wydanych w XIX stuleciu. Posiadamy materiały audiowizualne, dokumenty życia społecznego, dokumenty wtórne. Wszystkie zakupione książki są opracowane, sklasyfikowane, a w ostatnim okresie zabezpieczone przed zbyt szybkim zniszczeniem. Od 1 października 2013 r. opracowujemy książki w systemie katalogowym MAK+. Od 1 października 2015 uruchomiliśmy elektroniczną wypożyczalnię zbiorów w system bibliotecznym MAK+.

Ważne miejsce w strukturze naszych zbiorów zajmuje literatura określana mianem "regionalna". Posiadamy szereg książek, broszur, prospektów dotyczących samego miasta Biłgoraja oraz powiatu biłgorajskiego i lubelszczyzny. W ostatnim okresie ten rodzaj księgozbioru cieszy się szczególną popularnością przede wszystkim wśród użytkowników dokształcających się na różnych poziomach, o taki rodzaj książek zabiegają sami bibliotekarze oraz regionaliści i przyjaciele bibliotek. Uzupełnieniem tego rodzaju informacji o regionie są także prowadzone "kartoteki zagadnieniowe" i "teczki wycinków". Gromadzone są one od kilkunastu lat, co podnosi rangę posiadanych przez nas zbiorów.

Czytelnictwo - Zarejestrowanych zostało 3 829 czytelników. Czytelnictwo w naszych placówkach od kilku lat jest na poziomie lat wcześniejszych. Cieszy fakt, iż z usług naszych bibliotek korzystają także wielopokoleniowe rodziny oraz osoby, które w przeszłości związane były z Biłgorajem, a obecnie odwiedzają go w okresie urlopowym czy wakacyjnym. W całokształcie działalności naszych placówek zawsze staramy myśleć o każdym z czytelników - osobno.

Wypożyczenia - Wypożyczonych zostało ogółem: 93 259 vol. w tym: literatura dla dzieci młodzieży 28 321 vol. dla dorosłych 53 476 vol. popularnonaukowa 10 341 vol. czasopisma 884, zbiory specjalne 237. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa w naszym mieście wyniósł 14,56 %. 

Czytelnia -  Zgromadzony tzw. księgozbiór podręczny liczy około 2,5 tys. książek i udostępniany jest za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza. Użytkownik za pomocą pisemnego zamówienia otrzymuje zestaw książek, z którego może skorzystać. Dogodne godziny pracy czytelni sprzyjają samodzielnej i twórczej pracy. Dla czytelników szukających informacji aktualnej i bieżącej oferujemy bogaty zestaw czasopism. Użytkownicy bibliotek mogą skorzystać z internetu.

 
Biblioteka Zbiory

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 07.30 - 15.30
Wtorek 07.30 - 18.00
Środa 07.30 - 18.00
Czwartek 07.30 - 18.00
Piątek 07.30 - 18.00
Sobota 08.00 - 14.00

Adaptacja i doposażenie pomieszczeń Filii Bibliotecznej Nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży w Biłgoraju

 


KATALOG ON-LINE

BIP

Czytam sobie w bibliotece

KULTURA DOSTĘPNA

INTERNET BEZPRZEWODOWY

 Biblioteka posiada

dostęp do internetu

bezprzewodowego 

LARIX

MKiDN